Ons doel is om heel Loon op Zand bij elkaar te brengen en een onwijs leuk en geslaagd evenement te organiseren.

Daarom kijken wij er naar uit om deze uitdaging met jou aan te gaan!

 

Teamfoto_Dorpskwis2015

Wat is nu eigenlijk de bedoeling?

De Loonse Dorps Kwis is natuurlijk bedoeld voor alle inwoners van Loon op Zand. Leeftijd speelt geen rol. Er wordt ingeschreven per team. De samenstelling van het team mag zelf bepaald worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs enz. Elk team bestaat uit 10 tot 15 personen, waarvan 1 persoon teamcaptain wordt.

Ook kies je per team een locatie van waaruit gespeeld gaat worden. Ook hierin zijn de teams weer vrij om zelf te kiezen. Dit kan bij iemand thuis zijn, in een café, bij een vereniging of clubhuis. Het maakt niet uit waar, als het maar in Loon op Zand is.

Kwispakket

Op zaterdag 6 oktober 2018 verzamelen de teams zich, op een nader vast te stellen tijd, op de locatie van hun keuze.

De teamcaptains worden verzocht om op een centraal punt, het kwispakket op te halen. Hierin zit een vragenboekje met ca. 100 vragen en opdrachten in verschillende categorieën. Natuurlijk komt ons dorp hierin op allerlei manieren aan bod.

De kwis bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Het is dus belangrijk dat het team goed samenwerkt en de taken verdeeld worden.

Tijdens de kwis mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken.

Het wordt een strijd tegen de klok. Op een afgesproken tijd moet namelijk het totale pakket weer ingeleverd worden door de teamcaptains.

Facebook & Twitter

 

 

Interesse om onze sponsor te worden?

Download ons sponsorboek voor 2016

Sponsorboek2016

Reglement Loonse Dorps Kwis 2016

1. Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Loonse Dorps Kwis, in het vervolg DLDK.

2. Teams

 1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen
 2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
 3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Loon op Zand en is minimaal 18 jaar.
 4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Loon op Zand en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DLDK deel te nemen.

 

4. Deelnemen

 1. In september vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. Teamcaptain of een vervangend persoon van de teamcaptain zullen verplicht aanwezig moeten zijn.
 2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan DLDK.
 3. Tijdens de informatie avond worden de officiële spelregels voor DLDK uitgedeeld.
 4. De organisatie stelt jaarlijks het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor DLDK zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
 5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 6. Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Loon op Zand staan er ook vragen in het boekje waarvoor men locaties in/om Loon op Zand kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan.
 7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. 
 8. Tijdens de captainsavond, kwisavond en de daaropvolgende feestavond van de Loonse Dorps Kwis worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Loonse Dorps Kwis. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen maken.

 

5. Punten en uitslag

 1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 2. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
 3. De bekendmaking van de uitslag van DLDK zal plaatsvinden op zaterdagavond 15 oktober in De Wetering, aansluitend zal er een feestavond plaatsvinden.
 4. De uitslag van DLDK is bindend en staat niet ter discussie.

6. Tenslotte

 1. Zowel de organisatie als de stichting  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DLDK.
 2. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 4. Indien men het nodig acht om locaties in/om Loon op Zand te bezoeken voor het beantwoorden van vragen zullen deze locaties alleen per fiets of te voet bereikt moeten worden. Als men dit op een andere manier doet zullen 50 strafpunten worden toegekend.
 5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

Tips & Tricks

 • De Kwis bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit vragen die over Loon op Zand gaan of die in Loon op Zand uitgevoerd moeten gaan worden. Het is daarom raadzaam om enkele Loonse teamleden in je team te hebben die iets weten van het huidige Loon en het vroegere Loon. Overigens zitten er ook vragen in die niet specifiek over Loon op Zand gaan.

 • De vragen zullen erg divers zijn. Een diverse samenstelling van het team qua leeftijd en interesses is dus een pré en vergroot de winkansen.

 • De Kwis is het beste te maken op één centraal punt van waaruit er gewerkt wordt en waar de antwoorden binnen zullen komen. Dit kan een huiskamer zijn, een café, een kantine, een caravan enzovoorts.

 • Zorg dat je op de avond zelf de beschikking hebt over minimaal één fiets, een werkende computer met internetverbinding, een printer, een digitale camera en een telefoon waarop je te bereiken bent en waarmee getelefoneerd kan worden. Zonder deze middelen is deelname aan de Kwis vrijwel onmogelijk.

 • In september wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de captains van elk team. Aanwezigheid is hier verplicht, ben je verhinderd? Zorg dan voor een vervanger uit je team.